Изявление на IAPB към Икономическия и социален съвет на ООН

Подобряването на зрението на всички ще има значителни и непосредствени ползи за световния просперитет. Зрението трябва да има приоритет в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и в целите за устойчиво развитие (SGD); по-специално:

Цел 1 прекратяване на бедността във всичките й форми

Цел 3 осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието

Цел 4 осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование

Цел 5 постигане на равенство между половете

Цел 8 продуктивност и достойна работа за всички

Цел 10 намаляване на неравенствата

Цел 17 партньорства за цели

Ускоряването на действията в подкрепа на зрението е просто и много рентабилно средство за отключване на човешкия потенциал; даване възможност на децата да получат образование, възрастни в трудоспособна възраст, да получат и запазят работата си; и подобряване на равенството на жените и момичетата, които са по-склонни да имат проблеми със зрението и е по-малко вероятно да получат лечение. Доказано е, че една година носене на очила се равнява на до допълнителна половин година училище и предоставянето на очила може да подобри производителността на труда с 22%.

Зрението също е от решаващо значение за намаляване на смъртните случаи и нараняванията по пътищата, като проучванията сочат, че нарушеното зрение причинява до 60% от пътнотранспортните произшествия.

Днес над 2,2 милиарда души имат нарушение на зрението. От тях най-малко 1 милиард са с нарушение на зрението, което е могло да бъде предотвратено или тепърва ще бъде влошено, тъй като нямат достъп до очни услуги, от които се нуждаят. Това представлява значителна финансова и обществена тежест; струва на глобалната икономика над 3,6 трилиона долара всяка година разходи за здравеопазване и социални грижи и потенциално много повече за намалената производителност, качеството на живот и независимостта на хората. Тази тежест и загуба на потенциал не се поемат еднакво и тези, които са засегнати, са най-бедните и социално маргинализирани членове на обществото.

Без съгласувани действия до 2050 г. три пъти повече хора ще бъдат слепи, в сравнение със сега, а половината свят ще живее с късогледство.

От името на глобалния сектор за грижа за зрението призоваваме държавите-членки и международната общност, включително агенциите на Организацията на обединените нации и частния сектор, да подкрепят мерките за подобряване на зрението за всички и да гарантират, че справянето със загубата на зрение е включено в десетилетието на действие и доставка на SDGs, включително прогресивно постигане на универсално здравно покритие.

Сподели