Какво е ДНК?

Нашите клетки са фабрики за производство на протеини. Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е ръководството с инструкции, което казва на нашите клетки формата, размера и функцията на всеки протеин, който те да произведат. Всеки протеин е кодиран в своя малка част от ДНК, наречена ген.

ДНК се състои от градивни елементи, наречени нуклеотиди. Има 4 различни вида: аденин (A), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (C). Специфичният ред на тези нуклеотиди в гена формира инструкциите или кода, който клетката да следва – като думите в изречение.

Двоичните числа (0 и 1) могат да кодират цялата ни дигитална информация, 30-те букви от азбуката съставят всички думи, а езика на нашия геном, т.е. пълния набор от гени в една клетка, се състои само от 4 знака: A, T, G и C.

ДНК, съставена от аденин, тимин, гуанин и цитозин, е навита в структури, наречени хромозоми. Хромозомите се съхраняват в ядрото на клетката.

Сподели