Кой и как засягат готвените изменения в наредбата за ТЕЛК

Министерство на здравеопазването е внесло проект изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ). С промените би трябвало да се премахнат съществуващите недостатъци в нормативната уредба, касаещи определени заболявания или групи заболявания. Кого и как ще засегнат измененията, ако бъдат приети така както са планирани.

В наредбата са предвидени редица увеличение на процентите в различни заболявания, но и в не малко случаи промени в изисквания, които на места се оказват спорни по отношение полза за пациента. Освен това, в частичната оценка на въздействието липсват каквито и да било данни за броя на хората, които ще засегнат измененията.

Извадка отнасяща се до очните заболявания:

При очните заболявания се предвижда промяна – към битемпорална и хетеронимна хемианопсия“ се добавя и хомонимна хемианопсия, процентът се запазва същият – 30

Също така при отпадане на половина на периметъра при липса или пълна слепота на другото око се добавя и друга възможност – при непълно отпадане на половината на периметъра в единственото око процентът остава и в двата случая 80 %.;

Целият текст за проект за изменение на Наредбата е достъпен тук

Източник: Право & Здраве

Сподели