Кръгла маса Визия за зрение с медицински и здравни специалисти – акценти

На 27 февруари в гр. София се проведе кръгла маса с участието на медицински и здравни специалисти на тема „Визия за зрение, организирана от Сдружение „Ретина България“ и Фондация за реформа в местното самоуправление. Целта на кръглата маса беше да се обсъдят и съгласуват основни изводи за актуалното състояние на очното и зрително здраве в България и предизвикателствата пред него. Срещата беше консултативна между екипа на проекта и 20 водещи експерти в областта на очното и зрителното здраве в България и свързаните с него политики и практики (офталмолози, оптометристи, генетици в областта на очните болести и зрителни рехабилитатори).

Акценти кръгла маса

Сподели