Първи пациенти, записани в REDgistry

Европейският регистър за редки очни заболявания „REDgistry“ е регистър за пациенти с всички форми на редки очни заболявания.

REDgistry има за цел да улесни разработването на епидемиологични проучвания, да стимулира изследванията, да даде възможност за идентифициране на пациенти, които все още нямат диагноза, и да улесни подготовката на групи за клинични изпитвания.

През юли 2023 г. първи пациенти са били записани в REDgistry, в Hôpitaux Universitaires de Strasbourg от проф. Hélène Dollfus, след като са дали своето информирано съгласие. Това е важен крайъгълен камък към развитието на нови изследвания и лечения в областта на редките очни заболявания.

Записване на пациенти ще бъде инициирано скоро и от осемте допълнителни пилотни центъра, разположени в Белгия, Естония, Франция, Ирландия, Италия, Нидерландия и Испания.Уебсайт на REDgistry

Сподели