Подновяване на националната информационна и застъпническа кампания в подкрепа на зрителното здраве

Сдружение „Ретина България“ и Фондация за реформа в местното самоуправление подновяват Националната информационна и застъпническа кампания в подкрепа на зрителното здраве и ограничаване на слепотата в България.

Кампанията включва информационни срещи за слабозрящи и незрящи лица и консултативни срещи с областната, общинската администрация и НПО в градовете София, Монтана, Плевен, Пловдив, Бургас и Варна.

На 28 октомври 2020 г. в Общински младежки дом-Монтана, гр. Монтана при сериозен интерес се проведе първата среща, обобщение от която можете да прочетете тук. След прекъсване породено от мерките срещу разпространението на covid-19 информационните срещи се подновяват. Ето графика за следващите, които ще се проведат в рамките на месеците юни и юли.

• 29 юни 2021г. В град Бургас(за областите в югоизточна България)

• 30 юни 2021г. В град Варна(за областите в североизточна България)

• 16 юли 2021г. В град Плевен(за областите в централна северна България–)

• 21 юли 2021г. В град Пловдив(за областите в централна южна България)

Повече информация за срещите, програмата и лекторите в градовете Бургас и Варна можете да намерите на следните адреси:

Информационна среща в град Бургасhttps://vision-project.retinabulgaria.bg/informacionen-den-burgas/

Информационна среща в град Варна

Кампанията се провежда в рамките на проект „Визия за зрение“, изпълняван по Програма „Фонд Активни Граждани България“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2020.

България е сред страните с четирикратно повече установени потребности в очното и зрително здраве спрямо държавите с висок доход, като сред определени необлагодетелствани групи от населението потребностите надвишават тези размери. Същевременно, в държавата липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, както и визия за ограничаване на слепотата и подобряване благосъстоянието  на засегнатите.

До голяма степен неадекватността на съществуващата нормативна уредба произтича от недостатъчната информираност, както на живеещите с нарушено зрение лица, така и на публичните власти, компетентни за вземането на стратегически решения.

„Тази кампания като част от проект „Визия за зрение“ се осъществява от пациенти за пациенти. Загубата на зрението – най-важното от всичките ни сетива и необходимо на всеки етап от съществуването ни – е в състояние да повлияе значително на хода на нашия живот. Последствията от такава загуба, колкото и трудни за приемане да са те,  могат да бъдат смекчени при ранно откриване, лечение и навременна рехабилитация. Равностойното участие на пациентите в механизмите за взимане на решения за политиките, които ги засягат, започва с процеса по повишаване на собствената им осведоменост.“

– д-р Петя Стратиева, председател на сдружение „Ретина България“ и ръководител на проекта „Визия за зрение“.

Проектът „Визия за зрение“ е пилотен и има за цел да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни публични власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания, като стимулира информиран дебат за провеждане на по-адекватни политики и взаимообвързани нормативни промени.

Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

www.activecitizensfund.bg

Сподели