ПОКАНА за участие в Информационен ден, 5 октомври 2021г., град София

Уважаеми колеги и партньори,

Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Информационен ден в рамките на Застъпническа и информационно-образователна кампания „Визия за Зрение“, чиято цел е да постави зрителното здраве и предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания във фокуса на общественото внимание.

Информационната среща ще бъде проведена на 5 октомври 2021 г. (вторник) от 10.00 ч. до 13.00 ч. в конферентна зала „Едно“, хотел „Рила“, ул. „Цар Калоян“ № 6, гр. София.

Целта на информационната среща е пряко осведомяване на възможно най-голям брой слабозрящи и незрящи лица на територията на областите София-град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник, относно техните права и възможности за диагностика, превенция, лечение и рехабилитация на заболяванията, предизвикващи зрителните им увреждания, както и относно средствата за подобряване на жизнения им стандарт.

Информационният ден е предназначен за аудиторията на слабозрящите, незрящите и полагащите грижи за тях лица (членове на семействата им и близки), както и за ангажирани с проблемите им организации, включително и отговорните за провеждането на социалната политика институции и компетентните административни звена и структури (здравни медиатори, общински дирекции/отдели за социални и хуманитарни дейности, деконцентрирани структури, провеждащи социалната политика на територията, НПО/граждански организации, центрове за социална рехабилитация и

интеграция).

Ще се радваме да ви посрещнем като участници в срещата!

Надяваме се, също така, с Вашата любезна подкрепа, съдействие и предложения да достигнем до възможно най-много потенциални участници и представители на заинтересованите страни!

Пътните разноски за ползван обществен транспорт или автомобил (при повече от 1 лице) на участниците извън гр. София се поемат от бюджета на проекта. Информация за възстановяването им е налична в онлайн формуляра за регистрация по-долу.

За заявки/потвърждения за участие не по-късно до 4 октомври 2021 г., моля попълнете необходимата информация в онлайн формата за регистрация, достъпна посредством следната интернет връзка (линк):

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯр

Програмата на информационната среща можете да разгледате тук: Програма

Въпроси и допълнителна информация: тел. 0882943310, имейл: info@retinabulgaria.bg

С уважение,

Д-р Петя Стратиева-Лукова

Председател на Сдружение „Ретина България“

Информационната среща е част от дейностите по проект „Визия за зрение“, който се изпълнява в рамките на програма Фонд Активни Граждани, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИп.

Сподели