Покана за участие в семинар-обучение за застъпници за осъществяване на инициативи за промяна в средата за хората с редки болести

Сдружение „Ретина България“, Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ)  и Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) организират 2-дневен семинар-обучение за застъпнициза реформиране на политиките за хората с редки болести.

Обучението ще се проведе на 16 и 17 март 2023 г в гр. София.

Целта на обучението е подготовката на застъпници  от различни сектори и общности,  които имат готовност да планират, съгласуват и осъществяват инициативи за промяна в  нормативната и управленска среда за хората с редки болести.

Обучението е предвидено  за двадесет души (пациенти, медицински специалисти, изследователи, преподаватели, НПО, здравни медиатори на хората от ромски произход,) които да бъдат въвлечени в каузата на хората с редки болести.

В качеството си на лектори в семинара-обучение ще вземат участие експерти от екипа на проекта „Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите на хората с редки болести“, както  и пациентски застъпници, , съобразно тематичния обхват на предвидената програма на обучението.

Кандидатите за участие в семинара-обучение ще бъдат подбрани спрямо следните критерии:

Пациенти с редки болести или техни близки, непосредствено полагащи грижи за тях;

Представители на пациенти с редки болести;

Медицински специалисти и  изследователи в областта на редките болести;

Представители на граждански организации – ангажирани с реформиране на политики с интерес към политиките в здравеопазването, научно-изследователската и социалната сфера;

Здравни медиатори, ангажирани с хора от ромски произход и с други уязвими малцинства;

Готовност на кандидатите за ангажиране в последващи съгласувани застъпнически действия за промяна на нормативната среда за хората с редки болести

Разходите (режийни, транспортни и настаняване) на участниците извън София се поемат от проекта.

Срокът за подаване на заявка-кандидатура за участие, изпратена на електронен адрес info@retinabulgaria.bg,е 28 февруари 2023г.

Информация за резултатите от извършения подбор ще бъде предоставена на одобрените участници до 2 март 2023 г.

За въпроси не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0882943310 или e-mail: info@retinabulgaria.bg.

Екип на проект „Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране на грижите за хората с редки болести“

Семинарът-обучение се провежда в рамките на проект „Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране на грижите за хората с редки болести“, изпълняван от Сдружение „Ретина България“ в партньорство с Центърът за защита на правата в здравеопазването и Фондация за реформа в местното самоуправление в рамките на Програма Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021.

Сподели