„ЗАПАЗИ РЕТИНАТА“ – В подкрепа на хората губещи зрението си с възрастта

Сдружение „Ретина България“ представя проект „ЗАПАЗИ РЕТИНАТА“, дейностите по който стартираха през 2022г.

Проблемът

Макулната дегенерация свързана с възрастта   (МДСВ) е очно заболяване, водещо до постепенно намаляване на централното зрение.  В напреднал стадий човек загубва способността си да извършва ежедневни дейности като четене, шофиране и разпознаване на лицата на околните. Напредналите или късните  стадии на МДСВ са водеща причина в света за зрителни увреждания и необратима слепота. МДСВ е водещата причина за загуба на зрение при хората над 55 годишна възраст в развития свят.

Икономическото бреме на МДСВ в България възлиза на близо 1 милиард лв.

Данните от публикувания през октомври 2022 г Доклад от проведено проучване на Retina International за социално-икономическата тежест на МДСВ в България, Германия и САЩ показват за България, че и при двете форми на заболяването разходите свързани с благосъстоянието на засегнатите  представляват най-голямата част от разходите за МДСВ. В България 64% от разходите, за нМДСВ и 87% от разходите за ГА са асоциирани с благосъстоянието.

Освен икономическото въздействие, проучването представя живия опит и предизвикателствата с които се срещат пациентите живеещи с нМДСВ и ГА и тези, на грижещите се за тях близки хора (т.нар. болногледачи).

За  България е отчетено, че 63% от участвалите в проучването са изпитали тревожност, а 52% –  депресия.

Цел

За да се гарантира, че общността  на хората със свързани със стареенето  заболявания на ретината получава грижи, които предотвратяват настъпването на слепота, и за да се ограничи отрицателното  въздействие на МДСВ както върху засегнатите, така и върху лицата, които се грижат за тях, чрез дългосрочната си инициатива „Запази ретината“ Сдружение Ретина България предприема действия за ангажиране на свързаните с очното и зрителното здраве специалисти и на отговорните власти за:

• Разработване на  програма и въвеждане на мерки за ранно откриване на МДСВ.

• Насърчаване   на действия в областта на обществената политика, премахващи възрастово-свързаната дискриминация.

• отдаване  на приоритет на предоставянето на достъпни очни грижи (превенция и лечение) и ресурси за слабо зрение и подкрепа на възрастните хора.

• Насърчаване  на приобщаването и приоритизиране на благосъстоянието на общността на хората, които поради остаряване губят своето зрение.

Към страницата на проекта

Сподели