Председателят на Ретина България и Мениджър политики на Retina International Петя Стратиева е избрана за съпредседател на ERN-EYE

На 1 януари 2022 г. Европейската референтна мрежа за редки очни заболявания (ERN-EYE) приветства 28 нови пълноправни членове. Мрежата вече покрива 24 от 27 държави от ЕС, с 52 пълноправни членове и 8 асоциирани партньори, което им позволява да покрият по-голяма част от Европейския съюз и да се грижат по-добре за пациентите с редки очни заболявания.

През май ERN-EYE ePAG избра Петя Стратиева, за съпредседател за следващите две години. Тя се присъединява към Управителния съвет на ERN-EYE, Координационния комитет и Управителния комитет на ePAG. Петя ще представлява гледната точка и нуждите на общността на пациентите с редки болести.

Като застъпник на ePAG, Петя ще събира информация от общността на редките очни заболявания, ще анализира резултатите и ще ги използва, за да допринесе за работата на ERNs и по-специално за работата на ERN-EYE. С подкрепата на EURORDIS и членовете на Управителния комитет на ePAG, тя е натоварена със задачата да намери основните пречки пред сътрудничеството между пациентските застъпници и заинтересованите страни от ERN. Петя ще разчита силно на информация от общността на пациентите с IRD, за да гарантира, че гласът на общността на пациентите със заболявания на  ретината ще бъде чут.

Сподели