Травмата от диагнозата остава при пациенти с очни заболявания

Начинът, по който на пациента се съобщава, че има сериозно очно заболяване, може да повлияе на психологическото му здраве и способността му да се справят със състоянието си в дългосрочен план, според ново изследване, публикувано в списание BMJ Open.

Изследователски екип, ръководен от д-р Джаслийн Джоли от университета Ruskin (ARU), интервюира пациенти от различни възрасти, които са били диагностицирани с очно заболяване в Англия в продължение на няколко десетилетия, и оценява психологическото въздействие на начина, по който диагнозата им е поставена.

Интервюираните са били диагностицирани с различни състояния, включително диабетна ретинопатия, дегенерация на макулата, болест на Stargardt и пигментен ретинит, като всички заболявания могат да причинят значителна загуба на зрение.

Интервютата показват четири теми; сложният процес на диагностициране; въздействието на думите на клиницистите; търсенето на информация; и разсъждения за това какво може да се подобри.

Изследователите установяват, че пациентите често си спомнят ясно начина, по който им е казано, че имат определено състояние, и начина, по който медицинският специалист е съобщил новината. Това повлиява на начина, по който виждат загубата на зрението, как гледат на себе си и на взаимодействията си с други хора.

Един пациент описва новината като „като да бъдеш ударен с тухла“. Друг казва: „Беше много кратко, много клинично. Те буквално ми казаха, че имам това и с времето бавно ослепявам. Нямаше лек.”

Някои са чакали месеци или години за диагноза, тъй като първоначално не са били наясно с проблема, което е създало чувство на неудовлетвореност и безпокойство. Един по-млад пациент казва: „Казват ви „нещо не е наред, ще имате среща след 14 седмици, за да направите този тест, трябва да изчакате пет или шест месеца за резултатите.“

„Пет или шест месеца са много време, когато се събуждаш всеки ден, притеснен и не спиш добре. И това се отразява на взаимоотношенията с другите хора, потенциално и на работата.

Някои пациенти са почувствали необходимост да ровят в интернет, за да научат повече, попадайки на дезинформация и „страшни истории“ онлайн, увеличавайки безпокойството относно състоянието си.

Д-р Джоли, доцент в Института за изследване на зрението (VERI) на университета Ruskin, казва: „Поставянето на диагноза за очно заболяване може да бъде неочаквано и опустошително. Моментът на поставяне на диагнозата е емоционално зареден и взаимодействието с клиницистите може да има трайно въздействие върху това как пациентът приема своето зрително увреждане.

„Ако пациентите не смятат, че са получили достатъчно информация, това може да ги накара да се почувстват изгубени и често да търсят подробности от по-малко надеждни източници.

„Това е едно от първите проучвания, които изследват как съобщаването на диагноза влияе психологически върху пациента в дългосрочен план и открихме, че думите и поведението на медицинските специалисти са повлияли на способността на пациента да приеме състоянието си.

„Клиницистите трябва внимателно да обмислят как съобщават диагнозата на пациентите, как и кога предлагат информация за диагнозата или прогнозата и да ги насочват към подходящи неправителствени организации, системи за поддръжка или консултантски услуги възможно най-скоро.

„Болниците трябва да въведат по-добри механизми за подкрепа, като например повече служители във връзка с очните грижи, които да предоставят информация и подкрепа на пациентите, както и повече обучение за емпатична комуникация“.

Източник: neurosciencenews.com

Сподели