На Европейската среща на високо равнище за иновации на пациентите (EPIS) беше публикуван нов „Призив за действие“, призоваващ множеството заинтересовани страни да гарантират гласа на пациентите в бъдещето за разработване на цифрови здравни решения.

Новият призив за действие предизвиква всички страни, участващи в разработването на дигитални здравни решения, да действат сега, и да гарантират, че гласът на пациента е включен в разработването на дигиталните здравни решения, като се предприемат следните действия:

  • Разработчици на технологии: Да установят диалог с общностите на пациентите, за да разберат техните нужди и да включат пациентите от край до край в развитието, така че всички потенциални проблеми да се разглеждат в началото на процеса (т.е. достъпност).
  • Здравни специалисти: Да бъдат любопитни и отворени към потенциала на дигиталните здравни решения за своите пациенти, да ги използват в ежедневната практика и да споделят опит, за да гарантират, че клиничните въпроси се вземат предвид.
  • Фармацевтични компании: За да се включат пациентите от край до край в разработването, проучване на начините, чрез които цифровите здравни решения могат да уловят по-добре опитът на пациента, така че да могат да се разработят по-добри решения за тях.
  • Създатели на политики: Да подкрепят приемането на дигитални здравни решения, които имат най-голямо влияние върху живота на пациентите и в същото време да адресират проблеми, свързани с обмена на данни, като улесняват пациентите да ги споделят.
  • Пациентски защитници: Да разработят общи решения на споделени проблеми с използването на цифрови здравни решения и да увеличат знанията за дигитализацията в здравеопазването, за да допринесат възможно най-ефективно за тяхното развитие.

EPIS е създадена през 2016 г. като платформа за защитници на пациентите от цяла Европа, за да обсъждат всички аспекти на дигиталното здраве. EPIS е ежегодно събитие, организирано и финансирано от Novartis, използвайки иновативен мултисайт и многоезичен формат, който дава възможност на застъпниците на пациентите от цяла Европа да научат повече за развитието на цифровото здраве и да обсъдят как пациента да има по-силен глас в дигиталната здравна екосистема.

През 2019 г. повече от 400 застъпници на пациенти от различни области – заедно с Управителния комитет на EPIS, съставен от представители на европейската организация на пациентите – се събраха в 18 центъра, за да:

  • развият общо разбиране за това какво е дигиталното здраве и защо е важно за пациентите
  • отворят диалог между различните заинтересовани страни относно основните предизвикателства, пред които е изправено днес цифровото здраве и как могат да бъдат решени
  • съгласуват начините, по които пациентите могат да имат глас в бъдеще на дигиталното здраве.

Полученият „Призив към действие на EPIS“ е създаден съвместно от 10 членове на Управителния комитет от седем европейски държави, с консенсус, постигнат от разнообразната общност на пациентите на EPIS и експерти на събитието през 2019 г. Той се основава на препоръки, публикувани в документа за позицията на EPIS 2018 като подкрепя заинтересованите страни да действат, за да превърнат тези препоръки в реалност.

Сподели