Призив на EPIS към действия за цифрово здраве

На Европейската среща на високо равнище за иновации на пациентите (EPIS) беше публикуван нов „Призив за действие“, призоваващ множеството заинтересовани страни да гарантират гласа на пациентите в бъдещето за разработване на цифрови здравни решения.

Новият призив за действие предизвиква всички страни, участващи в разработването на дигитални здравни решения, да действат сега, и да гарантират, че гласът на пациента е включен в разработването на дигиталните здравни решения, като се предприемат следните действия:

  • Разработчици на технологии: Да установят диалог с общностите на пациентите, за да разберат техните нужди и да включат пациентите от край до край в развитието, така че всички потенциални проблеми да се разглеждат в началото на процеса (т.е. достъпност).
  • Здравни специалисти: Да бъдат любопитни и отворени към потенциала на дигиталните здравни решения за своите пациенти, да ги използват в ежедневната практика и да споделят опит, за да гарантират, че клиничните въпроси се вземат предвид.
  • Фармацевтични компании: За да се включат пациентите от край до край в разработването, проучване на начините, чрез които цифровите здравни решения могат да уловят по-добре опитът на пациента, така че да могат да се разработят по-добри решения за тях.
  • Създатели на политики: Да подкрепят приемането на дигитални здравни решения, които имат най-голямо влияние върху живота на пациентите и в същото време да адресират проблеми, свързани с обмена на данни, като улесняват пациентите да ги споделят.
  • Пациентски защитници: Да разработят общи решения на споделени проблеми с използването на цифрови здравни решения и да увеличат знанията за дигитализацията в здравеопазването, за да допринесат възможно най-ефективно за тяхното развитие.

EPIS е създадена през 2016 г. като платформа за защитници на пациентите от цяла Европа, за да обсъждат всички аспекти на дигиталното здраве. EPIS е ежегодно събитие, организирано и финансирано от Novartis, използвайки иновативен мултисайт и многоезичен формат, който дава възможност на застъпниците на пациентите от цяла Европа да научат повече за развитието на цифровото здраве и да обсъдят как пациента да има по-силен глас в дигиталната здравна екосистема.

През 2019 г. повече от 400 застъпници на пациенти от различни области – заедно с Управителния комитет на EPIS, съставен от представители на европейската организация на пациентите – се събраха в 18 центъра, за да:

  • развият общо разбиране за това какво е дигиталното здраве и защо е важно за пациентите
  • отворят диалог между различните заинтересовани страни относно основните предизвикателства, пред които е изправено днес цифровото здраве и как могат да бъдат решени
  • съгласуват начините, по които пациентите могат да имат глас в бъдеще на дигиталното здраве.

Полученият „Призив към действие на EPIS“ е създаден съвместно от 10 членове на Управителния комитет от седем европейски държави, с консенсус, постигнат от разнообразната общност на пациентите на EPIS и експерти на събитието през 2019 г. Той се основава на препоръки, публикувани в документа за позицията на EPIS 2018 като подкрепя заинтересованите страни да действат, за да превърнат тези препоръки в реалност.

Сподели