Предизвикателства пред слепи и слабозрящи по време на COVID-19, ключови констатации от анкета проведена от WBU (част 1)

WBU е провела анкета сред голям брой слепи и слабозрящи за да документира аспектите с които са се сблъскали по време на първата вълна на епидемията. Изводите са събрани в доклад, обобщени са предизвикателствата, стратегиите и препоръките, като са подкрепени с цитати от анкетираните.

Когато са помолени да споделят трите най-трудни предизвикателства, пред които са се  изправили по време на кризата с COVID-19, в отговорите на проучването се появяват 8 тематични области на предизвикателства. Те са представени в зависимост от честотата, с която хората ги отбелязват, но по-важното е че тези тематични области не са отделни елементи, а взаимносвързани.

  1. Транспорт и мобилност

• Бариерите пред достъпността бяха засилени от COVID-19, правейки транспорта по-скъп от обичайното за хората, като се ограничи достъпа до основни артикули или услуги.

„Това е най-трудното ми предизвикателство, защото винаги завися от това кой ще ме кара да пазарувам. Живеем на място, където не пристига автобус, влак, метро или такси. Това ни прави зависими и аз губя своята автономност, ето как кризата влияе на живота ми.“

• Новите или адаптирани разпоредби и графици не предвиждат нуждите на слепи и слабозрящи хора, като много от тях съобщават как това им е попречило да напуснат домовете си и се е наложило да зависят от другите.

• Проблеми като носенето на маска, недокосването на повърхности, кучетата водачи, които не знаят как да спазват физическа дистанция, и промените в нивата на уличния шум предизвикват допълнителни предизвикателства за ориентацията.

Жените на възраст между 25 и 65 години най-често съобщават за предизвикателства в транспорта и мобилността.

• Недостъпната градска инфраструктура оказва пряко въздействие върху продоволствената сигурност на някои хора, както и на основните им здравни нужди.

„Що се отнася до пътуването с метрото, не мога да го използвам поради липсата на места за хора, които са с куче водач, така че трябва да ходя пеша, защото винаги ми казват, че притеснявам останалите. Обясних на персонала на метрото, но те нямат интерес да решат проблема.“

  1. Независимост, автономност и достойнство

• Загубата на достъп до лична помощ отнема на много хора независимостта и достойнството, принуждавайки ги да се обръщат към другите за помощ.

„Не мога да осигуря достатъчно финанси, за да гарантирам основните си нужди като храна и настаняване. Може да съм принуден да живея и да завися от роднини. Очаквам да живея по-малко смислено, без социален живот, без средства за слушане на новини, без контакт с приятели и без избор за отдих или забавление.

• Хората многократно описват чувство на неудовлетвореност, безпокойство, гняв, ниско самочувствие и демотивация от загубата на автономността и независимостта си и липсата на същия достъп и възможности като другите.

„Ще настъпи момент, в който ще трябва да избера дали да изплатя дълговете си или да ям.“

• Новите разпоредби и практики за COVID-19 намаляват способността на хората да водят независим живот по начина, по който са свикнали и понякога се чувстват отчуждени от другите – особено когато се опитват да получат достъп до основни услуги и консумативи.

Всеки пети анкетиран говори конкретно за предизвикателствата, поради които не разполага с помощта, необходима за поддържане на личната му независимост.

• Съществуващите неравенства, които пречат на слепите и слабовиждащите хора да осигурят препитанието си и да гарантират своите основни потребности, особено храна, изложиха много хора на по-голям риск по време на пандемията.

• Лошият дизайн на домакинските уреди и стоки означава, че ежедневните задачи отнемат повече време и понякога са дори опасни за човека, който трябва да се справя сам.

„Като сляпа жена, аз се стремя да продължа живота си възможно най-автономно и независимо, но настоящите обстоятелства ми пречат да го направя.“

  1. Психично здраве и благополучие

• Необходимостта от придвижване през „новата норма“ в пандемията доведе до по-големи нива на безпокойство, особено след като тези разпоредби всъщност оставиха много хора да се чувстват по-изложени на вируса, а не защитени.

„Най-трудното въздействие е емоционалното, тъй като се сблъсквам с депресия от преди много години и обществените здравни служби нямат лекарствата, от които се нуждая. Без тях нямам контрол над депресията си и това ме засегна, тъй като живея далеч от семейството си. Ние сме в пълна карантина и това ме засяга много заради психологическия: емоционалния и физическия аспект.“

• Хората със съществуващи психични проблеми се сблъскват с двойни бариери, тъй като се срещат с предизвикателства при достъпа до техните системи за подкрепа и до лекарства.

• Вече маргинализирани, COVID-19 остави много слепи и слабозрящи хора да се чувстват още по-изолирани, тъй като не успяха да се свържат със своите социални мрежи.

• За тези, които намират утеха в четенето на брайлови книги, достъпът е значително ограничен и също така носи повишен риск от заразяване.

Мъжете най-често споменават въпроси, свързани с психичното здраве и благосъстояние – особено тези на възраст между 45 и 65 години, това всъщност е най-голямото им предизвикателство като цяло.

• Ограничен достъп до развлекателни дейности поради недостъпността на публични пространства и онлайн платформи.

„Поради коронавируса е трудно за мен и моето куче водач да ходим да пазаруваме и да поддържаме самодистанция. Супермаркетите имат маркери на земята, но те не са тактилни, така че не мога да ги усетя с белия си бастун и кучето ми не знае да ги търси. По рафтовете няма какво да се купи. Това смущава. Това ми причинява безпокойство. Не искам да излизам. Не искам да правя други неща като почистване и измиване. Не съм мотивиран.“

4. Достъпност

• Новите разпоредби относно практиките (като физическо дистанциране, безконтактни плащания, указания за опашки и др.) и продукти (като маски, защитни екрани, дистанционни маркери и др.) не взеха предвид характеристиките за достъпност за незрящи и слабовиждащи хора.

„Някои уебсайтове или физически места за извършване на покупки или ползване на услуги не са достъпни, поради което нямам същата автономност, каквато имах преди карантината.“

• Недостъпната информация за COVID-19 и въведените нови мерки повишиха нивата на тревожност и страх сред много слепи и слабовиждащи хора.

• Лошата достъпност не позволява на хората да извършват самостоятелно основни задачи, особено пазаруване (както физически, така и онлайн), достъп до парите си, посещение на здравна служба, почистване и готвене.

„Детските книги не са достъпни. Ако трябва да изпълнят домашните с помощта на химикалка, това е невъзможно, ако са слепи. Това ни кара да се чувстваме разочаровани.“

• Учебните материали за домашно обучение не са достъпни за незрящи и слабовиждащи родители, които изразиха загриженост относно ефекта, който това би имало върху образованието на децата им.

• Бързото и широко разпространено преминаване към онлайн платформи по време на пандемията остави много слепи и слабовиждащи хора пред допълнителни бариери за достъпност или други предизвикателства, включително цифрова грамотност или ниски нива на доверие, както и до необходимост от  помощни технологии.

„Участвах в курс за дистанционно обучение, но моят преподавател поиска да кандидатствам отново през следващата година, тъй като класовете вече са изцяло онлайн, така че не мога да продължа поради недостъпността на уроците и изпита.“

Източник: Worldblindunion.org

Сподели