Ретина България предлага включване на зрителното здраве сред приоритетите в националната здравна стратегия

Сдружение Ретина България изпрати предложение до Председателя и Членовете на Комисията по здравеопазване в 49-тото Народно събрание.

Предложението ни е за, включване на зрителното здраве сред приоритетите в Националната здравна стратегия, приета с Решение № 662 на Министерския съвет от 29.09.2023 г, при предстоящото нейно разглеждане.

Повод за това наше предложение ни дават редица международни документи, чрез които страната ни се е ангажирала, като сред тях отбелязваме приетата през 2021 г. Резолюция на ООН „Зрение за всички“.

Базирайки се на данните от Доклада за състоянието на зрението в света на Световната здравна организация (СЗО) от 2019 г., Международната агенция за борба със слепотата (IAPB) съветва държавите да разработят и да въведат свои национални планове за зрително здраве, основавайки се на препоръките от Доклада на СЗО и на инструментите – предложени от страна на СЗО за оценка на състоянието на зрителното здраве в дадена държава.

Загубата на зрение е свързана с огромно човешко бреме. Като най – доминиращо от човешките сетива, загубата на зрение може да има огромно влияние върху живота на човека, включително върху когнитивното му развитие, двигателните умения, физическите дейности, социализацията, психичното здраве, икономическото участие и цялостното благосъстояние.

Водещата причина за загуба на зрение в развития свят, в т.ч. и в Европа, е макулната дегенерация свързана с възрастта.

С предложението на Ретина България, можете да се запознаетеТУК

Сподели