Шест стъпки, с които ваксинацията за хората със зрителни увреждания в Обединеното кралство е станала по-достъпна

RNIB работи с правителството, за да осигури достъпността на програмата за ваксинация за слепи и слабовиждащи хора. Срещи с министъра на ваксините Надхим Захауи и работа с правителствата в Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Има още какво да се направи, но ето шест важни стъпки, с които постигат напредък:

1. Споделяне на онлайн обучение за подкрепа на хора със загуба на зрение със служители и доброволци, работещи по програмата за ваксини. Хората от четирите нации, работещи по програмата, са имали онлайн достъп до модули за обучение на RNIB, обхващащи напътствия, комуникация и опит за живота със загубено зрение. Близо 900 служители и доброволци за ваксини са преминали това обучение, осигурено благодарение на eCom, доставчик на електронно обучение.

2. Споделяне на „полезни съвети“ за това как да подкрепяте слепи и слабовиждащи хора и как да се уверите, че вашият център за ваксини е достъпен, с персонал и доброволци, работещи по програмата; само в Англия това е изпратено до пощенски списъци с 53 000 души.

3. Информационните брошури за пациентите (PIL), произведени от фармацевтичните компании, вече се предлагат в достъпни формати. Тези подробни информационни листовки се намират обикновено в кутиите с лекарства или се дават, когато получите ваксината, обясняващи потенциалните странични ефекти и т.н. Законодателството, позволяващо ваксините да бъдат одобрени бързо, неволно спря фармацевтичните компании, предоставящи алтернативни формати на PILs по нормалния начин. Благодарение на среща с министъра на ваксините Надхим Захауи, Datapharm получават одобрението да предоставя достъпни формати в своя сборник за електронни лекарства (emc) за здравни специалисти и други.

4. В Уелс форматът на писмото за покана е променен, за да стане по-достъпен за потребителите на екранен четец. Вместо да редува параграфи между английски и уелски, уелското правителство действа въз основа на обратна връзка, като гарантира, че английският и уелският текст са включени заедно.

5. Обществените здравни служби в Обединеното кралство са издали своите информационни брошури за пациенти в достъпни формати. За първи път RNIB са поканени да се включат в разработването на програмата за ваксини през ноември, където подчертават важността на наличността на цялата информация в достъпни формати.

Достъпните формати на листовките за обществено здравеопазване в Англия (PHE) относно ваксинациите са предоставени с брайлов шрифт, едър шрифт и онлайн на GOV.UK, а PHE получава подкрепа да произвежда аудио версии.

Достъпни версии на листовки са изпратени до центровете за ваксинация в Уелс и Шотландия и са налични и в Северна Ирландия.

6. В Северна Ирландия министърът на здравеопазването Робин Суон MLA следва препоръките на RNIB при създаването на съвети за персонала, прилагащ ваксината на слепи и слабовиждащи хора. Документът със Съвети е одобрен от Министерството на здравеопазването и Агенцията за обществено здраве и е предоставен на всички местни центрове за ваксинация, общопрактикуващи лекари и аптеки.

Това, върху което все още се работи:

Транспорт: Някои хора изпитват предизвикателства да стигнат до и от центъра за ваксини. Работи се с държавни служители и разговори с Кралския колеж на общопрактикуващите лекари за това как можем да се уверим, че общопрактикуващите лекари разбират защо някои слепи и слабовиждащи хора може да не успеят да стигнат до център за ваксини на няколко мили и как личните лекари могат да направят допълнителни договорености, като например осигуряване на транспорт или домашни посещения.

Кореспонденция: Въпреки че успешно е потвърдено, че писмото за покана в Шотландия се изпраща в размер на шрифта Arial 14, а в Уелс при поискване се предлагат алтернативни формати на писмото за покана с голям номер на помощната линия за печат, тези усилия не са достатъчни , самостоятелно, за да се гарантира, че всеки получава писмото във формат, който може да прочете.

Също така продължава работата с правителството, за да се потвърди, че програмата за ваксини (и други национални програми на NHS като програми за скрининг) отговарят на стандарта за достъпна информация на NHS. Всички трябва рутинно и автоматично да изпращат на хората съобщения за тяхното здраве в предпочитаните им формати.

Достъпност: ангажиране с екипа за ваксинация срещу коронавирус в Северна Ирландия за разрешаване на проблема с достъпността в мрежата, въведен от неотдавнашното пускане на ваксината в обществени аптеки.

Наличие на листовки за обществено здраве в достъпни формати: Обществените здравни служби изготвят брошури и съвети в достъпни формати, но не е ясно колко рутинно се предлагат на слепи и слабозрящи хора. Добре би било хората автоматично да получават тази информация във формат, достъпен за тях, докато се ваксинират, голяма част от усилията ще бъдат насочени към действия горепосоченото  да се случи.

Източник: rnib.org.uk

Сподели