Стратегии за устойчивост: Открития в анкетата за covid-19 на WBU

След като описват своите предизвикателства, анкетираните са помолени да споделят лични стратегии и решения, които са успели да използват или до които имат достъп, за да преодолеят трудностите, пред които са изправени. Това не винаги са били перфектни решения, но въпреки това са полезни стратегии за изграждане на устойчивост в условията на тази криза. Решенията са групирани в 8 тематични стратегии за устойчивост и са представени в реда на честотата, с която са отбелязвани.

  1. Лични мрежи за подкрепа

Мрежите изпъкват пред следващата най-добра стратегия с почти два пъти по-висок процент. Свидетелствата илюстрират безценната подкрепа, която анкетираните получават чрез семейство, приятели, съседи, връстници, религиозни групи, членове на общността и кучета водачи.

 „Освен моето зрително увреждане, имам синдром на Даун и с помощта на майка си се опитвам всеки ден да преодолявам предизвикателство, което тя ми предлага.“

  • Достъп до интернет

За тези, които имат достъп до интернет и достъпен софтуер, влизането в интернет е ефективно противодействие срещу разпространението на невярна информация за вируса. Много хора съобщават за това как достъпът до мрежата за социални контакти, работа, личностно развитие, пазаруване, информация, или развлечения играе ключова роля за преодоляването на негативните ефекти на пандемията.

 „Организирахме Zoom форум за предоставяне на ориентация относно използването на помощни технологии и удобни приложения за незрящи потребители. Също така споделихме сесията във Facebook с членовете на групата, за да получат по-ценна информация за личната мобилност на незрящи лица по време на Covid-19.“

  • Лично благополучие

В допълнение към поддържането на връзка със семейства и приятели, хората използват различни начини да поддържат и подобряват благосъстоянието си по време на тази криза. Методите варират от поддържане на физическа и духовна активност до помощ към другите.

 „Посещавам йога на всеки две седмици чрез Zoom.“

  • Практичност

Дори и с универсалността на пандемията, нашите индивидуални преживявания и контексти са уникални. В отговор на ситуацията анкетираните са разработили практически начини за изграждане на устойчивост, които помагат да се подобрят техните условия и да се преодолеят някои от предизвикателствата, пред които са изправени. Те включват адаптиране на домовете им с функции за достъпност и използване на клон от дърво вместо бастун.

 „Подсилвам някои от уменията на кучето си, като например намиране на празно място .“

  • Помощни технологии

Помощните технологии дават възможност за по-голяма независимост и включват гама от продукти, специално създадени в полза на незрящи и слабовиждащи хора. Независимо дали става въпрос за хардуерно оборудване или софтуерни програми, много от анкетираните споделят как тези променящи живота устройства са доказали своята стойност по време на пандемията.

 „За домакинските задължения и ориентирането използвам приложението „Be my Eyes“ дори повече от обикновено, за да мога да получа помощта, от която се нуждая сега, след като личният ми асистент не може да бъде с мен.“

  • Поддръжка и / или самозастъпничество

С по-нататъшното излагане на хората на неравенства и бариери по време на пандемията, пространството за застъпничество и действия от представителни организации на хора с увреждания и самозастъпници се увеличи още повече. Оспорването на дискриминацията и липсата на отговори с включване на хората с увреждания, както и осигуряването на други форми на партньорска мрежа и подкрепа, са били много необходими и се оценяват от голям брой анкетирани.

 „Нашият съюз сключи споразумение с най-големия търговец у нас за откриване на електронно пазаруване за незрящи и слабовиждащи хора.“

  • Създаване / намиране на достъпни решения

За много слепи и слабовиждащи хора достъпната информация и услуги за съжаление не винаги са известни или лесно достъпни за тях. Това накара някои да предприемат действия по време на пандемията и да потърсят свои собствени достъпни решения или активно да споделят всички налични ресурси с други, които също са изправени пред бариери.

 „Що се отнася до спорта, се ръководя от някои видеоклипове, които приятели са ми изпратили. Те са напълно адаптирани за незрящи хора.“

  • Официална подкрепа

В криза като тази пандемия подкрепата от страна на правителството, местните власти, социалните служби и други реагиращи на фронта е от решаващо значение за хората, които се считат за „изложени на риск“, особено по отношение на предоставянето на основни елементи и услуги и други мерки за социална защита. Въпреки че системите за официална подкрепа не бяха широко докладвани в сравнение с неформалните мрежи за подкрепа, бяха споделени няколко ефективни мерки.

 „Основно използвам радиото, за да ме информира, използвам и онлайн услугите на Общинския съвет.“

Източник: Worldblindunion.org

Сподели