ReNeuron: Проучване във фаза IIa за очни заболявания „протича по план“

ReNeuron PLC съобщава, че е завършил дозирането на първата група от трима души в разширеното си проучване фаза IIa на терапията си с човешки ретинални клетки за дегенеративно очно заболяване. Тази част от проучването ще оцени отговорите на девет страдащи от пигментен ретинит – но при по-високи дози от първите десет вече лекувани пациенти. Данни ще бъдат представени по-късно тази година.

ReNeuron заявява, че ще има преглед на краткосрочните данни за безопасност от тази първа кохорта, преди да бъде дозирана следващата група.

Последният човек, участвал в клиничната оценка, е лекуван на ново място – престижният очен Институт Casey в Орегон.

В изявление главният изпълнителен директор на ReNeuron Олав Хелебо заявява: „Изключително доволни сме, че завършихме дозирането на първата кохорта в клиничното проучване с удължена фаза IIa с нашия кандидат за HRPC клетъчна терапия при пациенти с РП. Радваме се, че един от субектите е лекуван на ново клинично място в САЩ и се надяваме скоро да добавим нови клиники. Проучването продължава да протича по план. „

Компанията заявява, че очаква работата във фаза IIа да генерира достатъчно данни, за да започне основно клинично проучване, което се очаква да се проведе през втората половина на следващата година.

То ще бъде проектирано да демонстрира допълнително безопасността и ефикасността на това лечение и, ако има успешен резултат, ще даде възможност на ReNeuron да търси одобрения за пускане на пазара за лечението си.

Програмата за човешки ретинални клетки е получила обозначение за лекарства сираци както в Европа, така и в САЩ.

Източник: proactiveinvestors.co.uk

Сподели