Възрастта и полът влияят върху риска от отлепване на ретината след операция на катаракта

Рисковите фактори за отлепване на ретината след операция на катаракта включват: по-млада възраст, бяла раса, мъжки пол и решетъчна дегенерация, според постер, представен на срещата на Американската академия по офталмология.

Използвайки регистъра на IRIS, д-р Майкъл Дж. Морано и колеги са провели ретроспективно проучване на 3 177 195 очи на 1 983 712 пациенти в очната болница Wills и установяват, че една от 500 операции на катаракта при пациенти на възраст 40 или повече години е довела до регматогенно отлепване на ретината (RRD).

„Големите бази данни като регистъра на IRIS предлагат възможност за по-добро количествено определяне на опасността от усложнения и рисковите фактори, свързани с това състояние“, казва Морано.

От изследваните очи 6690 са развили RRD в рамките на една година след операция на катаракта. RRD се появява средно 139 дни след операция на катаракта, като 15,9% е в рамките на 30 дни, 37,3% в рамките на 90 дни и 59,9% в рамките на 180 дни.

Честотата на RRD при мъжете е 0,37%, докато при жените е само 0,11%. Процентът на заболеваемост при белите пациенти е 0,23%, докато при чернокожите е 0,13%.

С най-висок риск от RRD са мъже, по-млади пациенти и тези с решетъчна дегенерация. Допълнителни рискови фактори са бялата раса, хиперзрялата катаракта, задното отделяне на стъкловидното тяло, високо късогледство и сложна операция на катаракта.

„Тези резултати могат да помогнат за насочване на процеса на информирано съгласие и идентифициране на пациенти с по-висок риск за RRD“, казва Морано. Източник: healio.com

Сподели