24 Ключови препоръки за психичното здраве?

 1. Приемете, че страданието е нормална част от живота.
 2. Приемете емоциите  си и се Фокусирайте върху настоящия момент.
 3. Позволете на тежките мисли и емоции да идват и да си отиват.
 4. Преминете през трудностите, вместо да ги избягвате.
 5. Оставайте насаме с чувствата си.
 6.   Скърбете за загубите си.
 7. Отворете се за другите.
 8. Бъдете гъвкави.
 9. Правете малки стъпки.
 10. Определете какво е важно за вас и продължете в тази посока.
 11. Бъдете физически активни.
 12. Научете се да се адаптирате.
 13. Учете се от страданието си.
 14. Приемете това, което не можете да промените.
 15. Бъдете проактивни вместо реактивни.
 16. Бъдете благодарни за това което имате.
 17. Свържете се с други, които имат загуба на зрение.
 18. Съсредоточете се върху това, което можете да направите, вместо върху това, което не можете.
 19. Стремете се да сте самостоятелни.
 20. Помагайте на другите.
 21. Прекарвайте време на открито.
 22. Прекарвайте време с домашните си любимци.
 23. Продължавайте напред.

Потърсете професионална помощ, когато това е необходимо.

Сподели