Безопасна употреба на лекарства

Понастоящем се тестват редица лекарства, които имат показания за приложение при други заболявания (като лупус и ревматоиден артрит), за да се провери тяхната ефикасност срещу COVID-19. Приемът на тези лекарства в комбинация с други лекарства или извън показанията на рецептата може да изложи на риск  живота на пациента.

Предизвикателствата, пред които са изправени хората, живеещи с рядка болест в тази област са:

  • Хората, живеещи с рядка болест, засегната от COVID-19, могат да бъдат хоспитализирани в центрове, които не са обичайните им експертни центрове за наблюдение и където няма установена връзка с наблюдаващия им лекар. В тези случаи прилагането на лекарства за лечение на COVID-19 (противовъзпалителни, анестетици, болкоуспокояващи и т.н.) е по-рисково, отколкото за останалата популация. Възможно е да има тежки лекарствени взаимодействия между терапията на хора, живеещи с рядко заболяване и лекарствата осигурени за лечение на COVID-19.
  • Хората, живеещи с рядко заболяване се страхуват, че евентулано заразяване  с COVID-19 може да влоши тяхното състояние. Поради това те биха прибегнали до самолечение, за да избегнат вируса, особено, ако нямат достъп до здравни грижи и съвети, от които се нуждаят. Също така се създава риск, ако се използват фалшиви лекарства, закупени онлайн.
  • Някои от терапиите, които са от съществено значение за стабилното състояние на хора, живеещи с рядко заболяване (напр. имуносупресори), могат да ги направят по-уязвими на инфекции. Хората, които се опасяват да не се заразят с COVID-19, биха могли да променят обичайната си терапия за лечение на рядко заболяване самоинициативено, без  да имат подходящи указания.

Какво могат да направят политиците?

  • Уверение, че националните здравни власти следят и въвеждат правилните мерки, насоки или протоколи по време на пандемията COVID-19, за да осигурят подходящо разпределение, доставка и безопасна употреба на лекарства. Например, доставката на лекарства, които обикновено се отпускат само в болници към аптеки на местно ниво, би могла да се прави в пощенски станции за доставка до мястото, където пациентът живее, при условие, че пациентът и / или човекът полагащ грижи за него, могат да прилагат правилно лечението.
    • Уверение, че системите за фармакологична бдителност са осигурени по подходящ начин и че наличната информация за рисковете от нежелани реакции, лекарствени взаимодействия и подходящото използване на съществуващо лечение за хронично заболяване се съобщава по ясен начин на пациентите.
Сподели