Биологично око е готово за тестване при хора

Доброто зрение е нормална част от живота на много хора. Не всеки обаче има този късмет и мнозина се сблъскват с различни проблеми със зрението. Но за хората с някаква форма на слепота, наближават добри времена, благодарение на експериментално бионично око, което възстановява зрението.

Протезата, разработена от екип от биомедицински експерти от Университетите в Сидни и Нов Южен Уелс, е готова за тестване върху хора.

„Phoenix99 Има адаптивна система, предназначена да възстанови определен вид зрение при пациенти с тежко зрително увреждане или слепота, причинени от дегенеративно заболяване като пигментен ретинит. Протезата е предназначена за хора със зрителни увреждания и слепота, при които зрителният нерв остава непокътнат, въпреки увреждането на ретината.

Устройството се състои от два основни компонента, единият закрепен към окото и втори поставен под кожата зад ухото на пациента.

Системата за възстановяване на зрението на незрящи е тествана върху овце и показва много обещаващи резултати. Това означава, че не е наблюдавана нежелана реакция в тъканите около тези компоненти и цялата система работи както се очаква.

Въз основа на резултатите групата от експерти в момента работи по разработването и надграждането на това устройство, като същевременно търси одобрение за приемане на протокол за клинично изпитване при хора.

Системата стимулира ретината, изключва дисфункционалните клетки, стимулира директно здравите и мами мозъка. По-конкретно пациент, снабден с бионично око Phoenix 99 има Поставен компонент в окото и комуникационен модул монтиран зад ухото. Малка камера улавя изгледа на потребителя отпред и получената информация се обработва и предава безжично през кожата към контактния модул. Модулът кодира тези сигнали като електрически импулси. По този начин устройството заобикаля увредените оптични неврони на ретината, които са загубили способността си да реагират на светлина – и директно стимулира функционалните клетки, които са отговорни за събирането на информация и изпращането им до мозъка чрез зрителния нерв.

Въпреки това, както самите учени признават, резултатът е много различен от това, което наричаме „нормално зрение“. Phoenix99 предоставя на пациентите „само” много проста информация за тяхното обкръжение. По-специално, пациентите с импланти могат да идентифицират близки препятствия, да се ориентират по-добре в обкръжаващата ги среда или да четат по-големи букви.

Източник: presstories.com

Сподели