EBU Focus: Въздушен транспорт за слепи и хора с намалено зрение

Европейският съюз на слепите (EBU) пусна своя тримесечен бюлетин EBU Focus за март за въздушни пътувания за хора, живеещи със зрителни увреждания и слепота. Сега се предлага на седем езика; Английски, френски, немски, испански, полски, сръбски и турски, като на последните три е достъпен само като документ. Този бюлетин описва препятствията с които се сблъскват при пътуване с авиация хората от тази общност.

Той също така описва постигнатия напредък за подобряване на условията, като например включването на специфични функции в летищата за подпомагане на по-независим и безстресов начин за пътуване за слабовиждащи и слепи пътници и как това е вдъхновило подобни действия за подобряване на достъпността на други обществени форми на транспорт.

Този бюлетин описва предизвикателствата, които хората с увредено зрение срещат при използване на въздушен транспорт, като дискриминация на хора с кучета водачи и ограничения, забраняващи им да заемат местата за авариен изход. Освен това този бюлетин обяснява законодателството, въведено за подобряване на тези обстоятелства. Например, специфични характеристики, като информацията за безопасност, се показва с голям шрифт с висок цветови контраст, а също  и на брайлов шрифт, както се вижда на международното летище в Атина. Всички тези подобрения правят пътуването със самолет по-достъпно.

Прочетете пълния бюлетин за правата на слепите и хората със зрителни увреждания при летене, правото ви да пътувате с куче водач, и летища, които имат конкретни мерки, за да получите ясна, четлива и достъпна важната информация за полета и безопасността.

Източник: EBU Focus

Сподели