Лечение на пигментен ретинит със стволови (iPS) клетки

Пигментният ретинит Retinitis pigmentosa (RP) е група наследствени заболявания, които включват загуба на фоторецептори. Не е установено лечение на RP и в момента той е втората водеща причина за слепота в Япония.

Предишни клинични изследвания, използващи трансплантация на човешка фетална ретина, предполагат известно функционално възстановяване на зрението, но това не се е превърнало в стандартна терапия поради етични опасения за използване на тъкани на плода.

Изнамирането на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSC) през 2006 г. и създаването на протокол за индуциране на ретиналните органоиди от ES / iPS клетки са проправили път за клетъчна терапия за RP без етични проблеми.

Екипът показва, че в мишки, получили iPSC, ретините могат да оцелеят и да узреят след субретинална трансплантация до мишки в модел на дегенерация на ретината в краен стадий. Освен това, ретините, получени от ESC, са оцелели и са узрели в модели на регенерирана дегенерация на ретината. Наскоро е създаден качествен и количествен инструмент за оценка на фоторецепторните синапси, QUANTOS, и показват, че фоторецепторите в мишката, получени от iPSC, ретината могат да формират фоторецепторни синапси по начин, зависим от времето след трансплантацията. Сега се придвижват към първото клинично изпитване при хора, използвайки ретината, получена от iPSC, за RP.

Източник: ncbi.nlm.nih.gov

Сподели