Изследователи възнамеряват да използват ултразвукови устройства, за да възстановят зрението на незрящи

Медицинските специалисти очакват „цунами“ от свързани с възрастта състояния и заболявания. Очаква се много от тези случаи да включват прогресивна дегенерация на светлочувствителните рецептори в ретината. Понастоящем няма налични неинвазивни терапии за лечение на загуба на зрение поради заболявания причинени от фоторецепторна дегенерация, като в момента офталмолозите имплантират електродни устройства в окото, които електрически стимулират директно невроните на ретината, но процедурата е скъпа и инвазивна. Изследователите разработват подход, който може да възстанови зрението чрез механично стимулиране на ретината с ултразвукови вълни, подход, който не изисква инвазивна хирургия.

Биомедицинският инженер и офталмолог Qifa Zhou казва: „Това е иновативна технология. В момента правим проучвания върху животни, опитвайки се да използваме ултразвукова стимулация, за да заменим електрическата.“ Джоу ръководи изследването заедно с Mark S Humayun, който разработи Argus II, първата ретинална протетична система или изкуствена ретина. Gengxi Lu, изследовател в лабораторията на Джоу, казва: „Технологията е изгодна, тъй като не се изисква хирургия и няма да има имплант в тялото. Външно преносимо устройство ще генерира ултразвукови вълни за стимулиране на ретината.“

Изследователите се възползват от факта, че очите на незрящите могат да бъдат стимулирани от механичен натиск. Може дори да сте изпитали това, ако сте наблюдавали форми и ярки петна, които се появяват след леко натискане на очните ябълки, когато очите ви са затворени. Лу казва: „Невроните, присъстващи в ретината на окото, притежават механично чувствителни канали, които реагират на механична стимулация. Тези неврони се активират, когато използваме ултразвук за генериране на механично налягане.“

За да тестват подхода, изследователите стимулират очите на сляп плъх, използвайки високочестотни ултразвукови вълни, които хората не могат да чуят. Технологията е подобна на използването на ултразвукови вълни за изобразяване на неродени бебета. Ултразвуковото устройство може да се манипулира, за да насочи вълните към фокусирана област на окото, за да проектира модел, като буквата „c“. Тъй като плъхът не може да информира учените за това, което вижда, екипът директно измерва активността от зрителната кора на плъха с помощта на електроден масив и установява, че плъхът е в състояние да възприеме проектираните модели. Екипът планира да тества технологията върху нечовекоподобни примати, а в бъдеще ще се търси вариант да се намали ултразвуковия преобразувател до носима контактна леща. Източник: www.news9live.com

Сподели