Какво да очаквам от генетичната диагностика на очните болести?

• Кои са очните болести за чиято диагноза е необходимо генетично изследване?

• Как се унаследяват генетичните болести и какво е мутация?

• Какво е генетична диагностика и каква информация може да ни предостави?

• Какво е генетична консултация?

• Какви са възможностите за генетична диагностика в България?

            Ако сте си задавали някой от горните въпроси и не намирате решение, значи този информационен материал, изготвен със съдействието на консултантите-експерти от УМБАЛ „Александровска“ – София  и от Центъра по молекулна медицина – на МУ – София е за вас.

Разпечатаните екземпляри на брайлов и плосък печат в следващите дни ще потеглят към организации и хора  в цялата страна. Копия ще бъдат раздавани на подновената национална информационна и застъпническа кампания на сдружение „Ретина България“ в подкрепа на зрителното здраве, а дигиталния вариант Можете да намерите на следния адрес:

Какво да очаквам от генетичната диагностика на очните болести?

Този информационно-образователен материал е подготвен от пациенти за пациенти за да предостави отговори на въпроси, възникващи по време на затруднения им път в търсене на диагнозата на заболяванията им – възпрепятстван допълнително от въведените ограничителни мерки срещу разпространението на Covid-19.

Информационният материал е изготвен и се разпространява по проект “Зрение и Covid-19”, изпълняван с подкрепата на Фондация „Обществен борд на TELUS International в България“, Roche България и Novartis България.

Информацията съдържаща се в този материал може да бъде полезна и на общо-практикуващи, детски и очни лекари.

Сподели