Нов доклад: Добавянето на витамин А не осигурява никаква полза за зрението на пациенти с пигментен ретинит

Изследователски екип на Mass Eye and Ear, ръководен от д-р Ерик Пиърс, директор на Института по очна геномика, и д-р Джейсън Командър, директор на Службата за наследствени заболявания на ретината, установява, че режим с високи дози витамин А не забавя загубата на зрение при хора с пигментен ретинит (RP). Новите констатации са от допълнителен анализ на данни от клинично изпитване с повече от 600 пациенти в Mass Eye and Ear, проведено от покойния д-р Елиът Берсън между 1984 и 1991 г. Д-р Берсън е бил първият директор на Berman-Gund Lab, първата изследователска лаборатория, фокусирана върху наследствени заболявания на ретината (НДР).

Според тогавашните заключения на д-р Берсън, добавянето на витамин А умерено забавяло загубата на зрение при хора с пигментен ретинит, но той също така установява, че добавянето на витамин Е ускорява загубата на зрение. В първоначалното клинично изпитване на витамин А д-р Берсън измерва зрението на пациентите във времето, използвайки електроретинограма (ERG), тест, който измерва електрическия отговор на ретината към светлина.

Д-р Пиърс и неговият екип не откриват цялостна полза от витамин А в новия анализ, но техните открития потвърждават, че хората с пигментен ретинит трябва да избягват добавянето на витамин Е, поради отрицателния му ефект върху здравето на ретината. Те отбелязват, че добавката AREDS2, която намалява риска от напреднала свързана с възрастта макулна дегенерация (МДСВ), съдържа витамин Е и следователно не трябва да се приема от пациенти с пигментен ретинит. Независимо от името или продуктовия етикет на добавката, хората с RP трябва да проверяват съставките, за да се уверят, че няма витамин Е.

В повторното проучване, екипът на д-р Пиърс анализира оригиналните данни за пациентите от проучването на д-р Берсън заедно с допълнителни данни за пациентите, събрани от тях след приключване на първоначалния анализ. Екипът изследва данни от общо 765 пациенти и идентифицира генетичната причина за заболяването при 587, използвайки кръвни проби, събрани в минали клинични изпитвания. Въпреки това, няма достатъчно пациенти, за да се идентифицират окончателно подгрупи със специфични генетични профили, които са отговорили положително на терапията с витамин А.

Д-р Командър представя резултатите от новото проучване на Mass Eye and Ear за витамин А и Е на срещата RD2023 за изследване на дегенеративни заболявания на ретината, проведена между 23-27 октомври 2023 г. в Торемолинос, Испания.

Д-р Командър отбелязва, че по онова време клиничното изпитване на витамин А на д-р Берсън е било новаторско, защото е първото в историята проучване за хора с пигментен ретинит и остава най-голямото досега за тази група пациенти. Резултатите обаче винаги са били противоречиви в клиничната изследователска общност, тъй като подобренията на зрението са минимални, а ERG не е оптималният инструмент за измерване на промени в зрението в дългосрочен план.

„Чувствам, че трайното наследство от това изследване, независимо от ефекта на витамините, е подробното описание на степента на прогресиране на различните генетични типове“, казва д-р Командър. „Той също така потвърждава, че генетичната причина и резултатите от електроретинограмата могат да помогнат за прогнозиране на хода на заболяването, което може да бъде много полезно за бъдещи терапевтични клинични изпитвания, които измерват степента на прогресия.“

Изследователите смятат, че добавките с витамин А могат да бъдат вредни за хора с болест на Stargardt, както и при свързаните дистрофии на конусчетата, но пациентите могат да се хранят нормално. Те трябва винаги да се консултират със своите лекари за промяна на всяко лечение или режим на добавките. Д-р Командър казва, че пациентите с пигментен ретинит, които са приемали добавки с витамин А в продължение на много години и смятат, че се справят добре, могат да продължат режима под постоянно наблюдение на своя лекар, но ежегодно трябва да провеждат чернодробни функционални тестове, заради приема на витамин А. Източник: fightingblindness.org

Сподели