Пакет препоръки и предложения (за обсъждане)

Една от основните дейности по проект „Визия за зрение“ е изготвяне на пакет с препоръки и предложения за актуализиране и промени в нормативната уредба, стратегическите управленски документи и в прилаганите медицински и рехабилитационни стандарти и практики, свързани с очното здраве в България.

Публикуваме изготвения документ, в който са събрани и систематизирани предложения и препоръки в 4 основни сфери:

  • Нормативна уредба;
  • Управленски документи;
  • Медицински стандарти и практики в сферата на очното здраве;
  • Стандарти и практики в сферата на рехабилитацията.

Очакваме допълнителни предложения и препоръки в посочените сфери от институциите и от всички други заинтересовани страни – хората със зрителни нарушения, неправителствени организации, професионалисти, други.

Предложенията и препоръките ще бъдат обобщени и представени в рамките на планирана в средата на месец март 2022 г. национална конференция.

Ако сте заинтересована страна, ангажирана с опазването на очното и зрителното здраве, с превенцията на слепотата или с проблемите на хората със зрителни увреждания, можете да изпращате своите коментари и препоръки до 14.03.2022 г. на имейл: info@retinabulgaria.bg Ако сте представител на заинтересована страна (централна или местна власт; професионална организация в областта на очното и зрителното здраве; гражданска организация с фокус върху очните болести и рехабилитацията на хората със зрителни увреждания; представителна организация на ангажиран със зрителното здраве бизнес или индустрия; друга организация, активна в същата сфера/поле на дейност) и желаете да споделите препоръките си по публикуваните предложения в рамките на конференцията, която ще се състои на 16.03.2022, за да заявите Вашето участие ни пишете до 11.03.2022 г. на info@retinabulgaria.bg.

Пълният текст на Пакета препоръки можете да прочетете тук:

Сподели