Скрининг и диагностика на редки заболявания

Скрининговите методи като медицински снимки и лабораторни изследвания могат да доведат до диагноза за рядко заболяване. Неизпълнението им навреме може да бъде вредно за здравето на онези, които все още са недиагностицирани, или на тези, които са засегнати от дегенеративно заболяване, тъй като те са изложени на риск от тежко прогресиране на заболяването си, ако не се наблюдава.

Предизвикателствата, пред които са изправени хората, живеещи с рядка болест в тази област са:

– Назначенията за медицински снимки и за други скринингови тестове се отлагат или отменят поради липсата на медицински персонал или необходимостта от използване на лабораторните съоръжения за тестване на проби за COVID-19.

Какво могат да направят политиците:

    • Гарантиране на достатъчно средства и работна сила за болниците, така че да е гарантирана минимум скрининговата услуга по време на кризата, за да се тестват състояния, които могат да повлияят значително на продължителността на живота на пациента, ако не се лекува, като ракови заболявания, имунодефицити и дегенеративни заболявания. Средства от Инвестиционната инициатива за реагиране срещу коронавирус в ЕС плюс (CRII +) могат да бъдат отпуснати за това.
Сподели