Текущи клинични изпитвания за редки очни заболявания в експертните центрове, членове на ERN-EYE

Мнозина сигурно са се сблъскали с диагнози, като пигментен ретинит, синдром на Ушер, болест на Щаргард, амавроза на Лебер или друго наследствено генетично заболяване. Малка част са провели и генетичен тест потвърждаващ диагнозата им и сега са на етап да търсят лечение на заболяването си.

Уебсайтът на Европейската Референтна Мрежа по редки Очни Болести ERN-EYE, актуализира списъка на клиничните изпитвания, които се провеждат в клиниките част от глобалната мрежа. Сега има 124 клинични изпитвания, идентифицирани в 19 категории редки очни заболявания.

Ако имате поставена или генетично потвърдена диагноза лесно може да проверите къде и какви изследвания протичат, използвайки подробната и достоверна информация, която ERN-EYE е събрала, и да се консултирате с лекар, ако сте засегнати от някое от заболяванията.

 

Виж списъка в сайта на ERN-EYE

Сподели