Текущи клинични проучвания в оптогенетиката

Въпреки че оптогенетиката е сравнително нова технология, в момента има четири компании, които усъвършенстват своите оптогенетични генни терапии за лечение на ретината.

(1) GenSight Biologics, GS030 (Париж, Франция);

(2) Allergan, RST-001 ( Дъблин, Ирландия);

(3) Bionic Sight, BS01 (Ню Йорк, САЩ);

(4) Nanoscope Therapeutics, vMCO-010 (Бедфорд, Тексас, САЩ);

Резюме на текущите клинични изпитвания на оптогенетични терапии за възстановяване на зрението

PIONEER е фаза 1/2a, отворено проучване за повишаване на дозата, което е предназначено да оцени безопасността и поносимостта на GS030 при пациенти с напреднала несиндромна RP.

GS030, разработено от GenSight Biologics, е ново оптогенетично лечение, което комбинира лекарствен продукт (GS030-DP), прилаган чрез единична интравитреална инжекция с носимо медицинско устройство за визуална стимулация (GS030-MD). GS030-DP въвежда ген, кодиращ светлочувствителния ChR протеин ChrimsonR в RGCs чрез интравитреално доставяне на вариант на капсид. ChrimsonR е микробен опсин с пикова чувствителност към дължина на вълната от 590 nm. Теоретично, тя позволява по-голяма безопасност и причинява по-малко свиване на зеницата от силно фототоксичната синя светлина, използвана за активиране на много други сензори. През 2017 г. GS030-MD получава обозначение за лекарства сираци от FDA за лечение на RP. Носимото устройство (GS030-MD) работи заедно с генната терапия за активиране на новите фоточувствителни RGC с локални светлинни импулси, които откриват промените в интензитета на светлината в зрителното поле като отделни събития. През май 2021 г. в доклад е описан първият успешен пример за частично функционално възстановяване на зрението след оптогенетична терапия при 58-годишен пациент от мъжки пол в проучването PIONEER, лекуван с 5,0 × 1010 (vg) на GS030-DP. Предварителните данни за безопасност от текущото клинично изпитване на PIONEER предполагат добра поносимост на GS030-DP в три кохорти с ескалиране на дозата, с прилагани 5 × 1010, 1,5 × 1011 и 5,0 × 1011 vg на око. Резултатите от една година след инжектирането на всички лекувани пациенти не се очакват преди 2023 г.

През 2015 г. Allergan (по-рано RetroSense Therapeutics) започва фаза 1/2a, отворено проучване за повишаване на дозата, за да оцени безопасността и поносимостта на RST-001 при пациенти с напреднал RP.

RST-001 е базиран на AAV-2 вектор, кодиращ ChR2 чрез интравитреална инжекция. През юни 2021 г. резултатите от проучването за последователно повишаване на дозата Фаза 1 не съобщават за сериозни нежелани събития, което предполага, че RST-001 се понася добре. Въпреки това, не са публикувани данни относно ефекта на RST-001 върху подобряването на зрителната функция. Тъй като ChR2 е опсин от тип 1, който изисква много високоинтензивна синя светлина за активиране, тази терапия ще изисква изкуствен източник на светлина, който потенциално може да бъде токсичен за ретината. През 2014 г. FDA дава обозначение за лекарства сираци за RST-001 като лечение на RP, а Allergan планира да разшири проучването за RST-001, за да включи сухата форма на МДСВ. Във фаза 2а на проучването пациентите ще получават RST-001 в максималната поносима доза.

Bionic Sight създава подобрен светлочувствителен ChR (ChronosFP), който в момента се тества във фаза 1/2 клинично изпитване. Отвореното проучване за ескалация на дозата доставя своята генна терапия BS01 на RGCs на пациенти с напреднал RP чрез интравитреално инжектиране на рекомбинантен AAV-2 вектор. Това проучване представлява интерес не само поради използването на вариант на ChR, но и защото комбинира генна терапия с усъвършенствана невропротеза, която включва „невралния код на ретината“. Протезната система се състои от две части: енкодер и преобразувател. Енкодерът използва невронния код на ретината, за да преобразува визуалния вход в сигнали, които мозъкът може да интерпретира. След това преобразувателят проектира кодираните импулси върху ретината, което създава потенциал за модели на светлина, които са визуално значими. През март 2021 г. Bionic Sight обяви, че първите четирима пациенти, получили BS01, могат да открият светлина и движение.). Тези ранни наблюдения са много обнадеждаващи и компанията планира да ескалира до по-високи дози BS01 и да докладва допълнителни резултати по-късно тази година.

Nanoscope Therapeutics е биофармацевтична компания, която разработва оптогенетична терапия, използваща патентовани чувствителни към околната светлина, полихроматични опсини, които имат потенциала да възстановят зрението в различни цветови среди без нужда от изкуствена светлина. RESTORE е текущо фаза 2b проучване, което ще оцени безопасността и ефикасността на единична интравитреална инжекция на вирус, носещ многохарактерен опсин (vMCO-010) при възрастни с RP. На годишната среща на Американската академия по офталмология през 2020 г. Nanoscope Therapeutics обяви предварителни данни от своето завършено отворено проучване на фаза 1/2a, с ескалация на дозата. Компанията съобщава, че всички 11 пациенти с напреднал RP, които са получили ниска доза (1,75 × 1011 vg на око) или висока доза (3,5 × 1011 vg на око). vMCO-010 са имали значителни дозозависими подобрения на зрителната острота от изходното ниво до 16 седмици vMCO-010 използва AAV2 вектор за насочване към биполярни клетки, а не RGCs, което може да е за предпочитане в по-ранните стадии на заболяването, за да се запази възможно най-много от визуалната обработка. MCO1 е микробен опсин с широк спектър на активиране, който може да бъде стимулиран от околна светлина, варираща от сини до червени дължини на вълната. vMCO-010 получава обозначения за лекарства сираци за RP и макулна дегенерация на Stargardt от FDA. През юли 2021 г. компанията обяви, че първият пациент е получил доза vMCO-010 в тяхното клинично изпитване Фаза 2b. Източник: www.mdpi.com

Сподели