успешна история в генната терапия

След многобройни неуспехи в началото на века, генните терапии вече лекуват заболявания, вариращи от нервно-мускулни през рак до слепота. Успехът обаче често е квалифициран. Някои от тези терапии се оказват ефективни за облекчаване на заболяването, но идват с висока цена и други проблеми с достъпността. Дори когато хората знаят, че съществува протокол за тяхното заболяване и ако могат да си го позволят или имат застрахователна компания, която ще покрие разходите -което може да варира от $400 000 до $2 милиона – те може да не могат да пътуват до няколкото академични центъра, които го предлагат. Други терапии облекчават симптомите, но не премахват основната причина.

„Напълното излекуване на пациентите очевидно ще бъде огромен успех, но [все още] не е постижима цел в много ситуации“, казва Джули Крудел, невролог и изследовател на генни терапии във Вашингтонския университет. Въпреки това, дори ограничените постижения проправят пътя за продължаващ напредък, добавя тя, посочвайки изследвания при нейни пациенти, които имат мускулна дистрофия на Дюшен. „В повечето от тези клинични проучвания ние научаваме важни неща.

Благодарение на новите знания и постоянни проучвания, изследователите вече могат да посочат нарастващ списък с успешни генни терапии.

Замяна НА ГЕНИТЕ, предотвратяваща ЗАГУБАТА НА ЗРЕНИЕ

Някои бебета се раждат с тежка загуба на зрението, причинена от заболявания на ретината, които неизбежно са довели до пълна слепота. Днес някои от тях могат да се възползват от генна терапия, създадена от екипа Жан Бенет и Албърт Магуайър, които са офталмолози в Университета на Пенсилвания.

Когато двойката за първи път започва да изследва заболяването на ретината през 1991г., нито един от гените, за които е известно, че причиняват загуба на зрение и слепота, не е идентифициран. През 1993 г. изследователите идентифицират един потенциален ген, RPE65. Седем години по-късно Бенет и Магуайър тестват терапия, насочена към този ген при три кучета с тежка загуба на зрението – тя възстановява зрението и на трите.

При хората, наследственото състояние, което най-добре съответства на загубата на зрението на кучетата, е вродената амавроза на Leber (LCA). LCA не позволява на ретината, слой от светлочувствителни клетки в задната част на окото, да функционира правилно и да изпраща сигнали към мозъка. Състоянието може да причини неконтролирано треперене на окото (нистагъм), пречи на зениците да реагират на светлина и обикновено води до пълна слепота до 40-годишна възраст. Изследователите свързват заболяването с мутации в 27 гена, свързани с развитието и функцията на ретината.

Мутациите в RPE65 са само една от причините за наследствена дистрофия на ретината, но това е основа, върху която Бенет и Магуайър могат да действат. Изследователите са използвали безвреден адено-асоцииран вирус (AAV), който са програмирали да открие клетки на ретината и да вмъкне здрава версия на гена, инжектирайки го в окото на пациента директно под ретината. През 2017 г., след серия от клинични изпитвания, Администрацията по храните и лекарствата одобрява voretigene neparvovecrzyl (продава се като Luxturna) за лечение на всяка наследствена дистрофия на ретината, причинена от мутиралия ген RPE65, включително LCA тип 2 и пигментен ретинит, друго вродено очно заболяване което засяга фоторецепторите в ретината. Luxturna е първата одобрена от FDA in vivo генна терапия, която се доставя на целевите клетки вътре в тялото (по-рано одобрените ex vivo терапии доставят генетичния материал до целевите клетки в проби, събрани от тялото, които след това се инжектират повторно).

Spark Therapeutics, компанията, която произвежда Luxturna, изчислява, че около 6 000 души по целия свят и между 1 000 и 2 000 в САЩ може да отговарят на условията за лечение. Luxturna получава статут на „лекарства сираци“, обозначение, което FDA използва, за да стимулира разработване на лечения за редки заболявания. Но това не е достатъчно, за да намали разходите. Терапията е на цена от около 425 000 долара за инжекция или близо 1 милион долара за двете очи. Въпреки разходите, Магуайър казва: „Все още не съм виждал някой в САЩ, който да не е получил достъп въз основа на невъзможност за плащане“.

Лекуваните показват значително подобрение: на пациентите, които някога не са били в състояние да виждат ясно, зрението им е възстановено, често много бързо. Някои съобщават, че след инжекциите могат да видят звезди за първи път.

Въпреки че не е ясно колко дълго ще продължат ефектите, последващите данни, публикувани през 2017 г., показват, че всичките 20 пациенти, лекувани с Luxturna във фаза 3 проучване, са запазили подобреното си зрение три години по-късно. Бенет казва, че петгодишното проследяване с 29 пациенти, което в момента е подложено на партньорска проверка, е показало подобни успешни резултати. „Тези хора вече могат да правят неща, за които никога не са могли да мечтаят, по-независими са и се наслаждават на живота.”

Източник: www.scientificamerican.com

Сподели