ВИЗИЯ ЧРЕЗ ЗВУК ЗА СЛЕПИ

ARIA предоставя технологично подобрена човешка ехолокация, която позволява на незрящи потребители да възприемат заобикалящата ги среда с точни детайли.

ARIA е бионично устройство, което помага на слепи и хора с различни зрителни увреждания да преодолеят бариерите на света, ориентиран към зрение.

Системата предоставя на потребителите потапящо и подробно възприемане в реално време на непосредственото им обкръжение, давайки им възможност за ново ниво на автономност, чрез което получават възможност за комуникация и навигация в света при собствени условия.

• Осигурява зрение чрез звук;

• Леко и удобно;

• Нехирургично;

През последните две години ARIA е разработена в сътрудничество с Университета в Сидни, Технологичния университет в Сидни, Blind Citizens Australia и World Access for the Blind Australia.

ARIA ще започне предклинични изпитвания в Австралия през 2022 г.

Източник: ariaresearch.com.au

Сподели