AGTC планира проучване във фаза 2/3 за X-свързан пигментен ретинит

Корпорация Applied Genetic Technologies обявява актуализация на предстоящо изпитване фаза 2/3 за своята клинична програма за X-свързан пигментен ретинит. Очаква се изпитването да започне през първото тримесечие на 2021 г. с около 60 участници, които ще бъдат разпределени на случаен принцип в три групи: група, получаваща ниска доза; група, получаваща висока доза и нелекувана контролна група.

Първичната крайна точка се основава на зрителната чувствителност, дефинирана като подобряване на зрителната чувствителност с поне 7 decibel в поне пет loci за 12 месеца, което ще има клинично значима полза.

AGTC ще се стреми да представи 6-месечни междинни резултати до третото тримесечие на 2022 г.

AGTC също така обяви своя план да включи още около 12 пациенти в текущо изпитване фаза 1/2 XLRP, като междинните резултати се очакват през четвъртото тримесечие на 2021 г.

Източник: healio.com

Сподели