Argus II, Ретинална протеза

Ретиналната протеза Argus II е първият до момента изкуствен зрителен имплант, одобрен в търговската мрежа от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA). Представен е за пациенти в краен стадий на пигментен ретинит (RP) и на двете очи.

Системата Argus II включва външен компонент, който се състои от камера, блок за обработка на видео и предаваща намотка, както и вътрешен компонент, който се състои от приемна намотка, кутия за електроника и епиретинална микроелектродна решетка. Изображенията, заснети от камерата, се преобразуват в електронни сигнали и след това се предават безжично към импланта. Сигналите се възстановяват от вътрешната електроника и се доставят в микроелектродния масив, където импулсите за електрическа стимулация индуцират клетъчни реакции в ретината.

Внимателната предоперативна оценка и точните оперативни процедури са ключът към постигането на оптимален ефект от този имплант. Кандидатите за операция трябва да бъдат внимателно подбрани, за да се гарантира, че те отговарят на хирургическите критерии за включване и имат реалистични очаквания за нивото на зрение, което могат да получат, като те трябва да бъдат изцяло ангажирани да преминат през визуална рехабилитация и обучение с Argus II след операцията.

 

Източник: link.springer.com

Сподели