Как РНК терапиите могат да се използват за лечение на пигментен ретинит

Sahm Nasseri говори за обещаващи предклинични резултати от РНК-базирано терапевтично средство, разработено за лечение на пигментен ретинит тип 11.

Наследствените заболявания на ретината (НДР) имат генетичен двигател, което ги прави силни кандидати за лечение с РНК терапии. Пигментния ретинит тип 11 (RP11) е автозомно доминантен. Пациентите с RP11 обикновено започват да изпитват симптоми в ранна детска възраст, като техните зрителни възприятия и функционално зрение се влошават прогресивно, така че до 40-годишна възраст често са законно слепи, като понастоящем няма налични лечения за пациенти с RP11.

RP11 е заболяване с хаплонедостатъчност, което означава, че един алел на специфичен ген (за RP11 критичният ген се нарича PRPF31) работи нормално, докато другият алел носи мутация и не произвежда протеин с нормална функция. При RP11 резултатът е недостатъчен протеин, което в крайна сметка води до заболяване на ретината. За заболявания с хаплонедостатъчност, като RP11, РНК терапиите са подходящи за регулиране на дефицитния протеин чрез различни механизми – повишаването на регулацията на дефицитния протеин, за да съответства на нивата, произведени при здрави хора, е от решаващо значение за справяне с болестта.

Безопасното и ефективно доставяне на РНК терапевтичния препарат до целевата тъкан и клетка остава критично предизвикателство за преодоляване от РНК терапиите. PYC Therapeutics успява да проектира РНК базирани терапии, които да се насочат към специфични болестни състояния, преодолявайки предизвикателството за доставяне на терапевтични средства, като използва клетъчно-проникващи пептиди (CPPs). Тези пептиди са естествено получени, което означава, че може безопасно и ефективно да взаимодействат с човешките клетки. Този подход използва прецизни РНК-насочени терапии, с подобрена способност да навлизат в клетките, където могат да действат, като по този начин увеличават потенциала за благоприятен резултат.

„Много сме развълнувани от нашите предклинични данни и очакваме с нетърпение да продължим да разработваме VP-001, за да предложим терапия на пациенти с RP11. Към този момент имаме три основни типа предклинични данни.“

„Първо, данните от нашия модел с мишки показват ясен дозозависим отговор при прескачане на екзон, важен маркер за ефикасност. Важно е, че ние сме в състояние да покажем ефективност при много по-ниски дози (до 10 пъти), отколкото други РНК терапии. Това подчертава ефективността на нашата платформа за доставка на CPP за достигане до критичните клетки в ретината. Освен това, ние сме в състояние да покажем траен ефект повече от 28 дни след прилагане при мишки.“

„Второ, нашите извлечени от пациенти органоидни модели подчертават, че VP-001 е в състояние да регулира целевия протеин PRPF31 много над нивото, което вярваме, че е прагът за корекция на заболяването. По същество ние сме в състояние да регулираме протеина PRPF31 до нива, наблюдавани при членове на семейството, които нямат симптоми на RP11.“

„Трето, не сме наблюдавали доказателства за токсичност след прилагане на VP-001 в нашите животински модели. Това ни дава увереност, че лечението може да бъде ефективно и безопасно при дозите, необходими за корекция на заболяването.“

„Нашите пептиди са естествено получени, което означава, че можем безопасно и ефективно да взаимодействаме с човешките клетки.

РНК терапиите притежават много силен потенциал за справяне с широк спектър от заболявания, за които днес няма или има ограничени лечения. Под чадъра на генетичните терапии има наистина вълнуващи разработки, които предлагат огромна надежда за справяне с неудовлетворените нужди в бъдеще. Ние сме развълнувани да допринесем за напредъка на РНК терапиите с продължаващото развитие на VP-001 и другите ни кандидати за лекарства.“

„Въпреки че има отличен напредък в идентифицирането на решения за доставяне на РНК терапевтични средства, все още има голяма нужда от подобряване на системното доставяне до специфични органи като мозъка. Има широк набор от невродегенеративни заболявания, много от които имат генетичен произход, за които са необходими решения. С експлозията в развитието на генните терапии, включително РНК, ние очакваме по-ясно разбиране за това кой метод ще е най-подходящ при дадено състояние. Дори в рамките на РНК терапията има редица модалности и е необходима повече работа, за да се определи точно коя модалност е най-приложима към даден проблем. Това подобрено разбиране в крайна сметка ще помогне на биотехнологичната индустрия да проектира по-персонализирани и по-ефективни решения за справяне с неудовлетворените нужди на пациентите.“ Източник: www.drugtargetreview.com

Сподели