Как ще се лекува загубата на зрение в бъдеще?

Генната терапия, стволовите клетки, изкуственият интелект, бионичното око – невероятният напредък в научните изследвания и технологиите отварят нови граници за очното здраве. Това е смел нов свят на научни открития и футуристични технологии.

С всяка крачка напред изследователите отключват вълнуващи възможности за по-ранно откриване на очни заболявания, по-добро лечение и потенциално дори възстановяване на зрението.

Ето моментна снимка на някои от ключовите идеи и областите на изследванията, оформящи бъдещето на очното здраве.

Генна терапия

Нашите гени определят как работи тялото ни и когато малък градивен елемент липсва или не работи правилно, това може да причини значителни проблеми. Има над 300 различни гена, за които е известно, че причиняват наследствени заболявания на ретината (IRD) – генетични състояния на очите, които могат да доведат до загуба на зрение и слепота.

За съжаление не може да се направи много за обръщане или забавяне на прогресията на тези състояния. Но генната терапия отваря потенциален път към лечението.

В най-простата си форма тя действа чрез идентифициране на дефектен ген, който причинява загуба на зрението, като прави правилно копие в лабораторията и го въвежда отново в окото, използвайки специално разработен вирус, който е като плик, в който сме сложили съобщение. Вирусът се придържа към клетката и клетката чете инструкциите за малкия градивен блок, който липсва.

Първата в света очна генна терапия за рядко наследствено заболяване на ретината е одобрена за клинична употреба в САЩ и Европа. Очаква се през следващите няколко години да станат достъпни още много терапии.

Важно е да се разбере, че тези лечения трябва да бъдат разработени специално за гена, който причинява проблема. Първата стъпка е да се идентифицира гена, който причинява състоянието, което обикновено се прави в 70-80% от случаите. След като се открие, може да се потърси онлайн, за да се определи дали има групи, работещи върху генни терапии за този конкретен ген.

Генетичното консултиране може да помогне да се ориентирате в тези емоционално проблемни моменти. Често, когато някой е диагностициран с наследствено заболяване на ретината, има много емоции. Хората са шокирани и съкрушени и имат много въпроси. Много е важно да имате генетични консултации, за да говорите по тези въпроси.

Правилният подход е  насочване на пациентите и семействата към групи за подкрепа и институции, за да могат да се възползват максимално от зрението си с помощни средства и технологии.

Технология със стволови клетки

Технологията на стволовите клетки се развива бързо и водещите изследвания са насочени към зрението. Предимството е, че може да се произведат достатъчно клетки от един донор, за да се лекуват голям брой хора.

По същия начин има много изследвания за лечението на дегенерация на макулата, като се използват стволови клетки, получени или от донори, или напоследък, от кожни клетки от самите пациенти. Вярвате или не, можете да превърнете клетките от кожата си в почти всяка клетка в тялото, използвайки метод, разработен преди няколко години.

Технологията на стволовите клетки позволява зрелите клетки да се превърнат обратно в стволови клетки. Оттам нататък те могат да се развият във всяка от различните специализирани клетки в тялото, в зависимост от инструкциите, които им се дадат.

Бионично око

Възстановяването на напълно загубеното зрение може никога да не е възможно. Но забележителният напредък в развитието на бионично око носи нова надежда, че слепите пациенти един ден могат да възвърнат някои функции на зрението си.

В CERA, нов прототип на бионично око е дал на четирима незрящи пациенти „усещане за зрение“ – способността да откриват контури, форми и движения, за да им помогне в навигацията в ежедневния свят.

Бионичното око е устройство, което може да използва електрическа или светлинна енергия, за да стимулира зрителните импулси. Устройството се поставя в окото, на пациенти с пигментен ретинит, което е общ термин за много наследствени заболявания на ретината. То им дава светлинни импулси, които те се учат да интерпретират, като им помага да идентифицират обекти. Всички пациенти работят много усилено и получават резултати, които ги карат да  се чувстват полезни. Второ изпитване ще се опита да определи дали устройството става по-полезно за пациентите, ако го използват по-често, например у дома и в ситуации извън лабораторията.

Изкуствен интелект

Това може да предизвика образи от научната фантастика, но изкуственият интелект има много реални приложения в медицината. По същество изкуственият интелект е общ термин за компютърни програми, които симулират аспекти на човешкия интелект. През последните две десетилетия изкуственият интелект се свързва с това, което наричаме машинно обучение – където компютърната система е програмирана да научава някои функции сама. През последното десетилетие се появи нова форма, наречена дълбоко учене, която се моделира по начина, по който паметта и обучението работят в мозъка.

Един пример за очното здраве е използването на алгоритми за анализ на изображения в задната част на окото, търсене на признаци на заболяване. В началото на 2015 г. започва разработване на алгоритъм, който може да открие промени в ретината, задната част на окото, породени от диабетна ретинопатия, глаукома, дегенерация на макулата и катаракта. Чрез изпитания е установено, че точността е над 95%.

Идеята е, че вместо да се нуждае от офталмолог или оптометрист за извършване на очен здравен скрининг, медицинска сестра или местен здравен работник биха могли да използват тази технология, за да направят бързо изображение на окото и лесно да идентифицират дали пациентът трябва да бъде насочен към специалист. В отдалечени и селски общности, където очното здравеопазване е трудно достъпно, това може да доведе до осезаема разлика.

Източник:cera.org

Сподели