Пигментният ретинит води до по-голямо емоционално въздействие в сравнение с други състояния на загуба на зрение

Според проучване, колкото и да са ограничени възможностите за успешно лечение на заболяването, голяма част от пациентите с пигментен ретинит (RP) не преследват интервенции, които могат да променят хода на заболяването.

След преглед на литературата отнасяща се до пигментния ретинит и провеждане на качествени изследвания от клиницисти, лекуващи тези състояния, автори на изследване стигат до заключението, че RP „оказва сериозно влияние върху ежедневието на над един милион души по света“, както и върху способността им да запазят работа и да останат независими поради прогресивната загуба на зрение.

Изследователите от проучването отбелязват също, че пациентите с RP са имали по-голямо емоционално и психологическо въздействие, свързано със загубата на зрение, отколкото други състояния, водещи до загуба на зрение, като диабетна ретинопатия или свързана с възрастта дегенерация на макулата.

Терапията за RP остава ограничена, заключват авторите, като само около 1-6% от пациентите имат достъпна лечебна интервенция (voretigene neparvovec).

Източник: ophthalmology360.com

Сподели