Текущи клинични изпитвания

ClinicalTrials.gov е база данни от частно и публично финансирани клинични проучвания, провеждани по целия свят.

ГЕННИ ТЕРАПИИ

• Ахроматопсия (CNGB3), AGTC – Фаза 1/2;

• Ахроматопсия (CNGB3), MeiraGTx / Janssen – Фаза 1/2;

• Ахроматопсия (CNGA3), AGTC – Фаза 1/2;

• Ахроматопсия (CNGA3), Tubingen Hosp – Фаза1/2;

• МДСВ суха форма (AMD), Gyroscope – Фаза 2;

• Болест на Батен (CLN5), Neurogene – Фаза 1/2;

• Хороидеремия (REP1), 4DMT – Фаза 1/2;

Хороидеремия (REP1), Tubingen Hosp – Фаза 2;

• Вродена амавроза на Лебер (GUCY2D), Atsena – Фаза 1/2;

• Вродена амавроза на Лебер (CEP290, CRISPR), Editas – Фаза 1/2;

• Вродена амавроза на Лебер и Пигментен ретинит (RPE65), MeiraGTx / Janssen – Фаза 1/2;

• Пигментен ретинит (PDE6B), Coave – Фаза 1/2;

• Пигментен ретинит (RLBP1), Novartis – Фаза 1/2;

• Пигментен ретинит (NR2E3, RHO), Ocugen – Фаза 1/2;

• Пигментен ретинит (PDE6A), Tubingen Hosp – Фаза 1/2;

• Ретиношиза (RS1), NEI – Фаза 1/2;

• X-свързан пигментен ретинит (RPGR), AGTC – Фаза 1/2;

• X-свързан пигментен ретинит (RPGR), MeiraGTx / Janssen – Фаза 1/2;

• X-свързан пигментен ретинит (RPGR), 4DMT – Фаза 1/2;

РНК/ДРУГ МЕХАНИЗЪМ

• МДСВ суха форма (CB inhibitor), Ionis – Фаза 2;

• МДСВ суха форма (C5 inhibitor), Iveric bio – Фаза 2;

• Вродена амавроза на Лебер (CEP290, AON), ProQR – Фаза 2/3;

• Пигментен ретинит, Синдром на Usher, други (оптогенетични), Bionic Sight – Фаза 1/2;

• Пигментен ретинит, Синдром на Usher, други (оптогенетични), GenSight – Фаза 1/2;

• Пигментен ретинит, Синдром на Usher, други (оптогенетични), Nanoscope – Фаза 2;

• Синдром на Usher 2A (AON), ProQR – Фаза 2/3;

КЛЕТЪЧНО БАЗИРАНИ ТЕРАПИИ

• МДСВ суха форма (RPE), Lineage – Фаза 1/2;

• МДСВ суха форма (RPE), Luxa – Фаза 1/2;

• МДСВ суха форма (RPE от iPSC), NEI – Фаза 1/2;

• МДСВ суха форма (RPE on scaffold), Regen Patch – Фаза 1/2;

• Пигментен ретинит, Синдром на Usher (retinal progenitors), jCyte – Фаза 2б;

МАЛКИ МОЛЕКУЛИ

• МДСВ суха форма (C3 inhibitor), Apellis – Фаза 3;

• Пигментен ретинит (NAC-антиоксидант), Johns Hopkins – Фаза 2;

• Пигментен ретинит (methotrexate), Aldeyra – Фаза 2;

• Болест на Stargardt (emixustat), Kubota – Фаза 3;

• Болест на Stargardt (деутериран витамин А), Alkeus – Фаза 2;

• Болест на Stargardt (C5 inhibitor), IVERIC bio – Фаза 2;

• Болест на Stargardt (анти-RBP4), Belite Bio – Фаза 3;

• Болест на Stargardt (metformin), NEI – Фаза 1/2;

• Синдром на Usher (NACA-антиоксидант), Nacuity – Фаза 1/2;

Информацията се актуализира на тримесечие. Актуално към юли 2022 г.

За да научите повече за всички текущи клинични изпитвания за наследствени заболявания на ретината, посетете www.ClinicalTrials.gov. Сайтът съдържа изчерпателна информация за съответните изпитвания, включително контакти. Източник: www.fightingblindness.org

Сподели