Изследване на човешката ретина: подробен поглед

Човешката ретина е сложна и жизненоважна част от окото, която играе решаваща роля в способността ни да виждаме. Изследователи от Базел и Цюрих работят върху създаването на атлас с висока разделителна способност за развитието на човешката ретина. За да постигнат това, те използват нов метод за визуализиране на над 50 протеина едновременно. Тази революционна техника за изобразяване им позволява да разберат развитието и функцията на човешката ретина.

Изследователите са създали специализирания атлас за да идентифицират типовете клетки, гени и протеини, открити в човешките тъкани и органи, включително органоиди. Атласът има за цел да помогне да се разбере как се формират тъканите по време на ембрионалното развитие и да идентифицира причините за заболяванията. Този проект има за цел да картографира както органоидите, така и тъкани, които са директно извлечени от хора.

„Предимството на органоидите е, че можем да се намесим в тяхното развитие и да тестваме активни вещества върху тях, което ни позволява да научим повече за здравата тъкан, както и за болестите“, обяснява Барбара Тройтлайн, професор по биология в катедрата по биосистемни науки и инженерство в ETH Zurich в Базел.“

Изследователите използват нова техника за изобразяване, итеративно индиректно имунофлуоресцентно изобразяване (4i), което може да визуализира няколко десетки протеини в тънка тъканна секция с висока разделителна способност, използвайки флуоресцентна микроскопия. Технологията 4i е приложена към органоиди на човешката ретина, които са получени от стволови клетки.

Полученото изображение показва 53 различни протеина, които предоставят информация за функцията на отделните видове клетки, които съставляват човешката ретина.

Изследователите са създали и времева серия от изображения и генетична информация, която описва цялото 39-седмично развитие на органоидите на ретината.

В бъдеще екипа се надява да приложи подхода за детайлно картографиране към други видове тъкани, като различни участъци от човешкия мозък и тумори, за да създаде атлас, който да предостави информация за развитието на човешките органоиди и тъкани. Изследователите се надяват, чрез умишлено нарушаване на  развитието на органоидите на ретината, да получат нови прозрения за заболявания като пигментен ретинит.

Източник: techexplorist.com

Сподели