Подобрения на зрението при пациенти с пигментен ретинит във фаза 2B на оптогенната терапия на Nanoscope

Повечето участници с напреднал пигментен ретинит в изпитването са имали подобрена навигация и/или разпознаване на обекти при условия на намалено осветление.

Nanoscope Therapeutics съобщи, че 16 от 18 пациенти с напреднала загуба на зрение причинено от пигментен ретинит (RP) в клиничното изпитване RESTORE Phase 2b са успели да завършат по-добре поне един от два теста при ниска осветеност: тест за мобилност или тест за разпознаване на форма. Във фиктивната (плацебо) група 4 от 9 пациенти са успели да завършат по-добре поне един от тези тестове.

Компанията също така казва, че 7 от 18 участници в лекуваната група са имали подобрение на зрителната острота (BCVA). За сравнение, само един човек във фиктивната група е имал подобен резултат. Компанията оценява подобренията на зрението, като клинично значими, като лечението се понася добре, без сериозни или нежелани събития при лекуваните пациенти.

Лечението, MCO-010, е предназначено за хора, които са загубили повечето или всичките си фоторецептори, клетките, които правят зрението възможно. Терапията, малка капка течност, доставена чрез интравитреална инжекция, използва вирус, конструиран от хора, за да достави копия на мултихарактеристичен опсин (MCO) ген до биполярни клетки – клетки, които обикновено не улавят светлина, но често оцеляват след загубата на фоторецепторите.

Nanoscope съобщава, че MCO-010 позволява на биполярните клетки на реципиента да усещат околната светлина, работейки като заместваща система на изгубените фоторецептори, като при подхода не се използват очила за подобряване на визуалната информация, идваща в ретината. Източник: fightingblindness.org

Сподели