ReNeuron оптимистични за развитието на терапия за пигментен ретинит

Разработчикът на клетъчна терапия ReNeuron Group съобщи, че дозирането на пациенти вече е започнало в САЩ в разширеното клинично изпитване фаза 2а на своя кандидат за hRPC клетъчна терапия при пациенти с пигментен ретинит(RP).

От компанията заявяват, че разширеното проучване ще даде възможност за лечение на още девет пациенти, добавени към 10 пациенти от фаза 2а, които вече са лекувани, при по-високо ниво на доза, съгласно ревизиран протокол в клиничните обекти както в САЩ, така и в Обединеното кралство.

RP се описват, като група наследствени заболявания на очите, които водят до прогресивна загуба на зрение, поради това, че клетките в ретината се повреждат и в крайна сметка умират.

По-рано компанията обяви положителни данни за ефикасността при пациентите в проучването във всички времеви точки, включително и за първия лекуван пациент, след 18-месечно проследяване на резултатите.

ReNeuron заяви, че очаква да представи допълнителни данни от разширеното клинично изпитване фаза 2а през следващите 12 месеца. Основното проучване ще бъде разработено, за да демонстрира допълнително ефикасността на това лечение и предполагайки успешен резултат, да даде възможност на ReNeuron да търси одобрения за пускане на пазара на своя hRPC кандидат за клетъчна терапия.

Източник: sharecast.com

Сподели