Синдром на Ушер

Текущи клинични изпитвания за редки очни заболявания в експертните центрове, членове на ERN-EYE

Уебсайтът на Европейската Референтна Мрежа по редки Очни Болести ERN-EYE, актуализира списъка на клиничните изпитвания, които се провеждат в клиниките част от глобалната мрежа. Сега има 124 клинични изпитвания, идентифицирани в 19 категории

Read More

ProQR с резултати за лечение на синдром на Ушер и пигментен ретинит

ProQR обявява обещаващи резултати от междинен анализ в клиничната фаза 1/2 пробно изследване на QR-421a РНК терапия за синдром на Ушер. Тези резултати се основават на данни от две групи, включващи общо 14 пациенти

Read More